אם אינך רואה מייל זה לחץ/י כאן


אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו .מסמך זה מדוור ללקוחות חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ המופיעים במאגר המידע גדיש כללי (מאגר רשום מס' 700022492) ו/או במאגרים אחרים של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לפרטים נוספים ו/או במידה ואינך מעוניין להמשיך ולקבל דיוור ישיר מחברת פסגות, או פנה למס' טלפון: 6707* / פקס: 03-5162757 / psagot@psagot.co.il פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.