האם קיימת מגבלה לסכום ההפקדה בקופת גמל להשקעה?

כן. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70 אלף ₪ בשנה לכל חוסך*. המגבלה קיימת ברמת תעודת זהות, כלומר סך ההפקדות לכל החשבונות בקופת הגמל להשקעה של החוסך לא יעלו על 70 אלף ₪ בשנה.

באילו דרכים ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה?

לאחר שמילאת את בקשת ההצטרפות הדיגיטלית באתר פסגות ונפתחה עבורך קופת גמל להשקעה תוכל להפקיד באמצעות הפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם) במידה ובחרת בהפקדה חד פעמית - ניתן לבצע מספר הפקדות חד פעמיות לקופה, אולם סה"כ הסכום שיופקד במהלך השנה לא יעלה על 70 אלף ₪*. את ההפקדה ניתן לבצע באמצעות העברה בנקאית. במידה ותבחר להפקיד באמצעות הפקדות חודשיות - ניתן להפקיד סכום קבוע מידי חודש לקופה, אולם יש להקפיד שהסכום המצטבר החודשי במהלך השנה לא יעלה על 70 אלף ₪ *. את ההפקדות החודשיות ניתן לבצע באמצעות טופס הרשאה לחיוב חשבון דיגיטלי.

מתי ניתן למשוך את הכספים שהופקדו בקופת גמל להשקעה?

את הכספים שנצברו בקופת הגמל להשקעה ניתן למשוך כסכום הוני בכל זמן 2  ומבלי לשלם קנס (בניגוד לפיקדונות בבנקים למשל, או לחיסכון הפנסיוני הסגור לפרישה). בעת המשיכה ינוכה תשלום מס רווח הון בלבד, בשיעור של 25% על הרווח הריאלי.

מהי הטבת המס למי שיבחר למשוך את הכספים כקצבה חודשית?

חוסך שיבחר למשוך את הכספים שנצברו בקופה החל מגיל 60 כקצבה חודשית 1   הקצבה תהיה פטורה מתשלום מס. למעשה הפטור ממס שניתן על הקצבה החודשית מייצר בעקיפין פטור ממס על כל הרווחים שנצברו בחיסכון בקופת גמל להשקעה לאורך השנים. בעוד שחוסכים במכשירי חיסכון דוגמת פיקדון בנקאי המעוניינים לקבל קצבה חודשית נדרשים לבצע תחילה משיכה מלאה, המלווה בתשלום מס רווח הון, ולאחר מכן להפקיד את החיסכון במכשיר פנסיוני משלם קצבה, הרי שמי שחסך בקופת גמל להשקעה למעשה חוסך את תשלום מס רווח ההון ובכך מגדיל את הקצבה החודשית.

האם קיימת הטבת מס על הפקדה בקופת גמל להשקעה?

לאור העובדה כי בקופת הגמל להשקעה ישנה נזילות מלאה 2   והטבות מס בעת פרישה על הקצבה החודשית, אין המכשיר מקנה הטבת מס בגין ההפקדה (זיכוי ניכוי).

היכן מושקעים הכספים שהופקדו לקופת גמל להשקעה?

קופת הגמל מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות, המאפשרים התאמה למגמות בשווקים ולתקופות חיסכון שונות. החיסכון בקופת הגמל להשקעה מאפשר לכל חוסך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לצרכיו ולרמת הסיכון המועדפת עליו. כספי החיסכון מושקעים בשוק ההון, בהתאם למדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון הקופה. המעבר בין מסלולי ההשקעה הנו ללא עלות והוא אינו נחשב כאירוע מס.